DS806
DS806

现代工程标准和设计,以确保这种模式依然会保持安静,舒适。伟大与高速耐久性

和稳定性日常驾驶。坚实的肩膀设计,以增加过弯的稳定性。

尺寸 款式 负荷指数 速度指数  UTQG胎面磨耗  UTQG牵引 UTQG温度
175/65R14 DS806 82T185/60R14 DS806 82H185/65R14 DS806 86T195/50R15 DS806 82V195/55R15 DS806 85V195/60R14 DS806 86H195/60R15 DS806 84V195/65R15 DS806 91H205/55ZR16 DS806 94W205/60R15 DS806 91V205/60R16 DS806 96V205/65R15 DS806 94V215/55ZR16 DS806 93W     215/60R16  
DS806 95V215/65R15 DS806 96H225/60ZR16 DS806 98W